Αποταμιευτικά Προγράμματα | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Ζώντας σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας, με την απαισιοδοξία να χαρακτηρίζει διεθνώς την πορεία των συντάξεων των κοινωνικών ταμείων, όλοι μας νοιώθουμε, περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη να προγραμματίσουμε τη σύνταξη μας με σιγουριά και εγγυήσεις.</p>...

Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη 15ετή Εγγύηση

Με τη συγκεκριμένη παροχή, η Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλιζόμενο ισοβίως στην αρχή κάθε μήνα, τη μηνιαία σύνταξη που έχει καθοριστεί, μετά τη λήξη της περιόδου καταβολής των ασφαλίστρων. Εφόσον η Εταιρία ειδοποιηθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη λήξη της περιόδου καταβολής των ασφαλίστρων, υπάρχει η δυνατότητα αντί της μηνιαίας σύνταξης, να καταβληθεί το αναλογούν εφάπαξ ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τον "Πίνακα Αξιών Εξαγοράς - Ελευθέρου". Στην περίπτωση αυτή παύει η ισχύς του ασφαλιστηρίου.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλιζόμενου πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα ασφάλιστρα της βασικής ασφάλισης που καταβλήθηκαν. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλιζόμενου μετά την έναρξη της συνταξιοδότησης και πριν τη συμπλήρωση 15 ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης, η Εταιρία καταβάλλει στους οριζόμενους δικαιούχους την ισόβια μηνιαία σύνταξη, στην αρχή κάθε μήνα που έπεται της ημερομηνίας απώλειας ζωής του ασφαλιζόμενου και μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης στον ασφαλιζόμενο. Τα ασφάλιστρα παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια ασφάλισης.

Το σχέδιο αυτό βρίσκει εφαρμογή στις περιπτώσεις όλων εκείνων που επιθυμούν να βελτιώσουν ή να δημιουργήσουν τη σύνταξη τους, με εγγυημένο και προκαθορισμένο τρόπο, επιλέγοντας οι ίδιοι, τόσο το ύψος της σύνταξης, όσο και την ηλικία έναρξης της συνταξιοδότησης.

Με την ασφάλιση αυτή προβλέπεται και η δυνατότητα μετατροπής της σύνταξης σε εφ’ άπαξ ποσό, κατά τη λήξη της περιόδου καταβολής ασφαλίστρων

Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη 15ετή Εγγύηση

Ξεκινήστε τώρα >>

Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη 15ετή Εγγύηση Αρχεία Για λήψη