Ασφάλεια Ατυχήματος | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Η καθημερινή μας ζωή εμπεριέχει κινδύνους που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε.</p>...

Ατομικά Προγράμματα Οικονομικών Μεταναστών

Σύμφωνα με το νέο μεταναστευτικό νόμο 4251/2014 ,προκειμένου οι αλλοδαποί – πολίτες τρίτων χωρών να λάβουν άδεια παραμονής θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή βεβαίωση ασφάλισης ή ασφαλιστήριο, το οποίο να καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.

Οι καλύψεις όπως τις ορίζει συγκεκριμένη οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι οι κάτωθι:

Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.
Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος.

Το γραφείο μας συνεργάζεται με πέντε ασφαλιστικές εταιρίες για την κάλυψη της  υγείας για αλλοδαπούς πολίτες που αιτούνται άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Τα ασφαλιστήρια είναι ετήσιας διάρκειας και δεν ανανεώνονται αυτόματα ενώ τα ασφάλιστρα είναι εφάπαξ και προκαταβλητέα.

Επιπλέον, σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης ασφάλισης τα ασφαλιστήρια δεν ακυρώνονται.

ΗΛΙΚΙΑΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
3-1883€
19-4087€
41-60103€
61-65140€
66-70160€
71-75300€
76-79470€

 

Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Ατομικά Προγράμματα Οικονομικών Μεταναστών

Ξεκινήστε τώρα >>

Ατομικά Προγράμματα Οικονομικών Μεταναστών Αρχεία Για λήψη