Ασφάλεια Υγείας | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Η ασφάλεια υγείας δεν είναι κάτι που μπορεί να τυποποιηθεί εύκολα μέσω διαδικτύου. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση από την μεριά του ασφαλιστικού συμβούλου προκειμένου να μπορέσει να ενημερώσει με λεπτομέρεια τον κάθε ενδιαφερόμενο για την καλύτερη δυνατή επιλογή. Σημαντικό ρόλο παίζουν η ηλικία, το κοινωνικό ταμείο, και η επιθυμία ή όχι, για συμμετοχή στο κόστος νοσηλείας. </p>...

Κάρτα Υγείας

Σας ενδιαφέρει να εξασφαλίσετε ιατρική περίθαλψη και πρόσβαση στις υπηρεσίες ενός υπερσύγχρονου διαγνωστικού, θεραπευτικού και χειρουργικού κέντρου, με προνομιακούς όρους και σε ειδικές τιμές;

Με την κάρτα υγείας εξασφαλίζετε:

  • Πρόσβαση στα υπερσύγχρονα Διαγνωστικά, Θεραπευτικά και Χειρουργικά  Κέντρα της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και τις κλινικών του Ομίλου EUROMEDICA στη Θεσσαλονίκη.
  • Προνομιακές τιμές για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις.
  • έκπτωση σε έξοδα νοσηλείας.
  • 24ωρη βοήθεια. σε κάθε έκτακτο περιστατικό υγείας.
  • Εξειδικευμένα check-up σε προνομιακές τιμές.

Ποιες είναι οι οι παροχές του

1. Ιατρικές επισκέψεις

Τα προγράμματα υγείας της New Health System (N.H.S.) δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη τους πραγματοποίησης Απεριόριστων Ιατρικών Επισκέψεων σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, είτε στα εξωτερικά ιατρεία των μεγαλύτερων ομίλων ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και Πολυιατρείων, είτε σε ένα Πανελλαδικό δίκτυο χιλίων οκτακοσίων (1800) επιλεγμένων και γεωγραφικά κατανεμημένων ιδιωτικών ιατρείων όλων των ειδικοτήτων.

To Πανελλαδικό δίκτυο των ιδιωτικών ιατρείων είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένο με το συντονιστικό κέντρο της N.H.S. , γεγονός που δίνει την δυνατότητα στα μέλη των προγραμμάτων να κλείνουν ΑΜΕΣΑ το ραντεβού τους με ιατρό του δικτύου, με ένα τηλεφώνημα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.
Με τα προγράμματα της N.H.S. παρέχονται :
 

Α. ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε σε όλες τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες

με συμμετοχή των μελών των προγραμμάτων με το ποσό των 0-10 ευρώ ανά επίσκεψη.
 

Β. ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες
με συμμετοχή των μελών με το ποσόν των 10 ευρώ ανά επίσκεψη
 

Γ. ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες σε επιλεγμένο
Πανελλαδικό δίκτυο χιλίων οκτακοσίων (1800) ιδιωτικών ιατρείων όλων των ειδικοτήτων και με δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ),
με συμμετοχή των μελών του προγραμμάτων, με το ποσό των 15-20 ευρώ ανά επίσκεψη.

2. Διαγνωστικές εξετάσεις

Τα προγράμματα υγείας της New Health System (N.H.S.) δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη τους πραγματοποίησης Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία των μεγαλύτερων ομίλων ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και Πολυιατρείων, καθώς και Πανελλαδικό δίκτυο επιλεγμένων Διαγνωστικών εξετάσεων :
Α. Απεριόριστων και Δωρεάν Διαγνωστικών εξετάσεων
στα μέλη του που θα κάνουν χρήση του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)

Β. Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων
με συμμετοχή ποσοστού δέκα πέντε επί τοις εκατό (15%) στον τιμοκατάλογο κάθε συμβεβλημένου Νοσηλευτικού ιδρύματος, για τα μέλη του προγράμματος που δεν είναι ενταγμένα σε κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του ασφαλιστικού τους φορέα.
Γ. Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων
με συμμετοχή ποσοστού είκοσι επί τοις εκατό (20%) σε συγκεκριμένο τιμοκατάλογο σε Πανελλαδικό δίκτυο επιλεγμένων Διαγνωστικών κέντρων/Πολυιατρείων, για τα μέλη του προγράμματος που δεν είναι ενταγμένα σε κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του ασφαλιστικού τους φορέα

Οι εξετάσεις αυτές παρέχονται ανεξαρτήτου ηλικίας ή προϋπάρχουσας πάθησης
και πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Πολυιατρεία των μεγαλυτέρων ιδιωτικών νοσοκομειακών ομίλων στην Ελλάδα και Διαγνωστικά κέντρα, τα οποία διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο τεχνικό και νοσηλευτικό δυναμικό και ποιοτικό ιατρικό περιβάλλον.

3.Δωρεάν ετήσιο Check up

Η New Health System (N.H.S.) αναγνωρίζοντας την σημασία της ιατρικής πρόληψης προσφέρει στα μέλη των προγραμμάτων της,

Δωρεάν παροχές για έναν βασικό προληπτικό έλεγχοτης υγείας τους, από τον οποίο εάν προκύψουν τυχόν παθολογικά ευρήματα μπορεί να διευρυνθεί σε όποιο μέγεθος κρίνει ο θεράπων ιατρός του μέλους, με χρήση των παροχών του εκάστοτε προγράμματος.


4.Εξοδα προσωπικού ατυχήματος

Τα προγράμματα υγείας της New Health System (N.H.S.) παρέχουν στα μέλη των προγραμμάτων τους κάλυψη εξόδων λόγω ατυχήματος, με συμμετοχή των μελών
τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί των πραγματοποιουμένων εξόδων και έως του ποσού
των 200 Ευρώ κατά ατύχημα.

Καλυπτόμενα έξοδα

Έξοδα νοσηλευτικού ιδρύματος
Αμοιβή θεράποντος ιατρού
Υλικά – Αναλώσιμα

Εξαιρούνται τα έξοδα για τυχόν φαρμακευτική αγωγή

Η παραπάνω παροχή παρέχεται αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζομένων
νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

4.Οφθαλμολογική κάλυψη

Τα προγράμματα υγείας της New Health System (N.H.S.) παρέχουν υψηλού επιπέδου Οφθαλμολογικές υπηρεσίες στα μέλη του, μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων Οφθαλμολογικών ιατρείων, Οφθαλμολογικών κέντρων, Πολυϊατρείων και των εξωτερικών ιατρείων των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Τα προγράμματα της N.H.S. παρέχουν στα μέλη τους:
 

Δωρεάν Οφθαλμολογικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνουν:

Α. Έναν (1) Οφθαλμολογικό έλεγχο ετησίως στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζομένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των Πολυϊατρείων αυτών, ο οποίος περιλαμβάνει:

Μέτρηση της οπτικής οξύτητας
Μέτρηση της Διάθλασης
Τονομέτρηση με Goldman
Εξέταση στη Σχισμοειδή λυχνία
 

Β. Διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser (Μυωπία, Αστιγματισμός, Στραβισμός, Υπερμετρωπία και Πρεσβυωπία) με συμμετοχή των μελών των προγραμμάτων με το ποσόν των 1200-1500 ευρώ (και οι δύο οφθαλμοί), ανάλογα τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί (PRK-LASIK-LASIKFEMPTO).
Στο παραπάνω ποσό συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται ο προεγχειρητικός έλεγχος, η επέμβαση, η αμοιβή του χειρουργού και ο μετεγχειρητικός έλεγχος.

Γ. Δωρεάν αγορά γυαλιών και φακών επαφής αξίας έως του ποσού των 250 ευρώ
(με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού ΕΟΠΠΥ)

Για αγορά γυαλιών ή φακών επαφής αξίας άνω των εκατό (100) ευρώ παρέχεται:
Είτε επιδότηση 80 ευρώ
Είτε συμμετοχή του ασφαλισμένου 40% στο κόστος αγοράς
Ο ασφαλισμένος επιλέγει την επιδότηση ή την συμμετοχή ανάλογα το κόστος αγοράς των γυαλιών οράσεως ή των φακών επαφής.
Οί παραπάνω παροχές οπτικών παρέχονται σε δίκτυο επιλεγμένων καταστημάτων οπτικών.

5.Οδοντιατρική κάλυψη

Τα προγράμματα υγείας της New Health System (N.H.S.) παρέχουν υψηλού επιπέδου Οδοντιατρικές υπηρεσίες στα μέλη τους, μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων Οδοντιατρικών κέντρων, που στο χώρο τους πραγματοποιείται το σύνολο των Οδοντιατρικών θεραπευτικών και αισθητικών πράξεων και επεμβάσεων, από έμπειρους και εξειδικευμένους Οδοντιάτρους (περιοδοντολόγους, ενδοδοντιστές, προσθετολόγους, χειρουργούς στόματος και Ορθοδοντικούς).
Τα προγράμματα της NHS παρέχουν στα μέλη τους:
Α. Δωρεάν Οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνουν:

Ετήσιο καθαρισμό δοντιών / στίλβωση / φθορίωση
Προληπτικό - Ακτινογραφικό έλεγχο
Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση)
Αντιμετώπιση Έκτακτου περιστατικού
Β. Απεριόριστες Οδοντιατρικές υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως το χώρο της θεραπευτικής / χειρουργικής οδοντιατρικής καθώς και τον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής με συμμετοχή των μελών του προγράμματος, με ποσοστό κάλυψης έως πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου, κοινού για όλα τα Οδοντιατρικά κέντρα του δικτύου.

6.Φυσιοθεραπείες

Τα προγράμματα υγείας της New Health System (N.H.S.) αναγνωρίζοντας τη σημασία της Φυσιοθεραπευτικής αγωγής, αφενός στη φυσική λειτουργία και την απόδοση του ανθρώπινου σώματος και αφετέρου στην ψυχολογική και κοινωνική υγεία, προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου από επιλεγμένα και γεωγραφικά κατανεμημένα Φυσιοθεραπευτικά κέντρα.
Τα Φυσιοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους αποκατάστασης σε συνδυασμό με τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και ειδικών τεχνικών, οι οποίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους πτυχιούχους φυσιοθεραπευτές.

Τα προγράμματα υγείας της N.H.S. παρέχουν στα μέλη τους:

Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες , με συμμετοχή των μελών με το ποσό
των δέκα πέντε (15) ευρώ ανά συνεδρία.
Η κάθε συνεδρία περιλαμβάνει ένα εξατομικευμένο σύνολο Φυσιοθεραπευτικών πράξεων ανάλογα με την πάθηση και το ιατρικό ιστορικό κάθε ασθενή, όπως:

Ηλεκτροθεραπείες
Υπέρηχα
Διαθερμίες
Παραφινόλουτρα
Δυνόλουτρα, Χειρομαλάξεις
Κινησιοθεραπεία
Ασκήσεις με όργανα
Laser
Ψυχρά / θερμά επιθέματα
Μαγνητικά πεδία
Έλξεις
Ηλεκτρομαλάξεις
Για εξειδικευμένες Φυσιοθεραπευτικές πράξεις, τα μέλη των προγραμμάτων συμμετέχουν με ποσοστό έως πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί του τιμοκαταλόγου κάθε συμβεβλημένου

7.Εναλλακτική / Ολιστική ιατρική

H Εναλλακτική / Ολιστική ιατρική χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να ασχολείται με τον άνθρωπο ως "Ολον", δηλαδή να εξετάζει τα θέματα της υγείας του σε όλα τα επίπεδα -σωματικό, διανοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, πνευματικό και εκείνο της σχέσης του με το περιβάλλον.
Η NewHealthSystem (N.H.S.) αναγνωρίζοντας τη σημασία της Εναλλακτικής ιατρικής στην «ολιστική» αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και με στόχο αφενός την καλύτερη δυνατή φυσική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος και αφετέρου την ψυχολογική και κοινωνική υγεία αυτού, προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υγείας αποτελούμενο από ιατρούς Ομοιοπαθητικούς και ιατρούς Βελονιστές στο οποίο παρέχονται:
Α. Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος τριάντα (30) Ευρώ ανά επίσκεψη
Β. Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος είκοσι πέντε (25) Ευρώ ανά επίσκεψη.

8.Ψυχολογική υποστήριξη - Διατροφή

Η NewHealthSystem (N.H.S.) αναγνωρίζοντας την σημασία της ψυχολογικής και κοινωνικής υγείας αλλά και της διατροφής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας, προχώρησε στην δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υγείας αποτελούμενο από ψυχολόγους και Διαιτολόγους / Διατροφολόγους παρέχοντας:

Α. Δωρεάν τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη
Β. Απεριόριστες συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα ιατρεία των Ψυχολόγων του δικτύου με συμμετοχή των μελών του προγράμματος με το ποσόν
των είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά συνεδρία
Γ. Απεριόριστες online (email / Skype)συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης με συμμετοχή των μελών του προγράμματος σε προνομιακό κόστος που εξαρτάται από τον τύπο και τον αριθμό των συνεδριών ή μηνυμάτων καθώς και τη διάρκειά τους.
Δ. Απεριόριστες επισκέψεις σε Διαιτολόγους / Διατροφολόγους
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος, με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά επίσκεψη.

9.Λογοθεραπείες

Η N.H.S. αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε σχέση με το λόγο, την ομιλία και την μάθηση στην παιδική ηλικία, προσφέρει στα μέλη του τις παρακάτω ιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασία με πρότυπα κέντρα Λογοθεραπείας:

i) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση λόγου και ομιλίας

ii) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών

iii) Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες
με συμμετοχή το ποσόν των είκοσι (20) ευρώ ανά συνεδρία.

Τα Λογοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για έγκριση λογοθεραπευτικών συνεδριών με παραπεμτικό ΕΟΠΠΥ όπως:

Ιατρική Γνωμάτευση για την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΠΠΥ

Διαδικασία έγκρισης των συνεδρίων από την επιτροπή

Παροχή Δωρεάν των συνεδρίων μέχρι την τελική έγκριση και πληρωμή των μελών του προγράμματος από τον ΕΟΠΠΥ

10.Ιατρικό συντονιστικό κέντρο

Η New Health System (N.H.S.) έχοντας σαν στόχο αφενός την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του προγράμματος και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του χρόνου πραγματοποίησης αυτών διαθέτει Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο το οποίο λειτουργεί
24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Το Call center της N.H.S. είναι επανδρωμένο με έμπειρο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και με 24ωρη παρουσία ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής.

Τα προγράμματα υγείας N.H.S. μέσω του Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου προσφέρουν στα μέλη τους:

  • Ενημέρωση για τις παροχές του προγράμματος και την λειτουργία αυτών.
  • Ενημέρωση για τα δίκτυα υγείας που υποστηρίζουν τις παροχές του προγράμματος.
  • Συντονισμό (κλείσιμο ραντεβού) για χρήση των παροχών του προγράμματος.
  • Ενημέρωση των συνδρομητών για την χρήση και πραγματοποίηση των Δωρεάν υπηρεσιών του ετήσιου προληπτικού ελέγχου της υγείας τους.
  • Συντονισμό για την αντιμετώπιση έκτατου περιστατικού υγείας.

11.Κάλυψη ασθενοφόρου

Η NewHealthSystem (N.H.S.) για την αντιμετώπιση μεταφοράς των μελών των προγραμμάτων της που βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας μετακίνησης, δίνει τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών ασθενοφόρου το οποίο ανήκει στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Η χρήση του ασθενοφόρου παρέχεται Δωρεάν σε περίπτωση νοσηλείας μέλους του προγράμματος ή σε προνομιακή τιμή σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νοσηλεία.

Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

 

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Κάρτα Υγείας

Ξεκινήστε τώρα >>