Ασφάλεια Υγείας | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Η ασφάλεια υγείας δεν είναι κάτι που μπορεί να τυποποιηθεί εύκολα μέσω διαδικτύου. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση από την μεριά του ασφαλιστικού συμβούλου προκειμένου να μπορέσει να ενημερώσει με λεπτομέρεια τον κάθε ενδιαφερόμενο για την καλύτερη δυνατή επιλογή. Σημαντικό ρόλο παίζουν η ηλικία, το κοινωνικό ταμείο, και η επιθυμία ή όχι, για συμμετοχή στο κόστος νοσηλείας. </p>...

Υγειονομική Μεταφορά & Ταξίδια

Η υγειονομική μεταφορά αφορά στην παροχή βοήθειας στον Ασφαλισμένο, όταν περιέλθει σε δυσχερή θέση κατά την διάρκεια ταξιδιού του.
Η κάλυψη είναι παγκόσμια και παρέχεται όλες τις μέρες του χρόνου, καθ’ όλο το 24ωρο, σε όλο τον κόσμο.
Η αναγγελία και η επικοινωνία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες γίνεται μέσω τηλεφωνικού Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου

Καλύψεις:
1.Σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένεια του Ασφαλισμένου, που θα συμβεί ή θαεκδηλωθεί ενώ αυτός βρίσκεται στην Ελλάδα και σε απόσταση μικρότερη των 50χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του, o Πάροχος αναλαμβάνει την υγειονομικήμεταφορά του Ασφαλισμένου στην πλησιέστερη νοσηλευτική μονάδα του τόπουσυμβάντος ή τη μεταφορά του από νοσηλευτική μονάδα που ήδη βρίσκεται, στηνπλησιέστερη καταλληλότερη για την αντιμετώπιση του περιστατικού νοσηλευτική μονάδαεντός των ορίων του νομού μόνιμης κατοικίας του.
2.Σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας του Ασφαλισμένου, που θα συμβεί ή θαεκδηλωθεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού του και σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρωναπό τον τόπο μόνιμης κατοικίας του ή στο εξωτερικό, ο Πάροχος αναλαμβάνει τηνυγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου στην πλησιέστερη νοσηλευτική μονάδα τουτόπου συμβάντος.
Επίσης αναλαμβάνει μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας τουΑσφαλισμένου, την οργάνωση και τα έξοδα επιστροφής στην κατοικία του ή σενοσηλευτική μονάδα κοντά στον τόπο κατοικίας του στην Ελλάδα.
Επιπλέον παροχές:
1.Επίσκεψη συγγενούς προσώπου, σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου γιαπερισσότερες από 5 συνεχείς ημέρες.
2.Έξοδα διανυκτέρευσης συγγενούς προσώπου μέχρι 4 διανυκτερεύσεις και μέχρι του ποσούτων € 500.
3.Επιστροφή / επαναπατρισμός σωρού από το εξωτερικό έως του ποσού των € 7.000.
4.Αποστολή μέλους της οικογένειας για τη φροντίδα των συνταξιδευόντων ανήλικων τέκνων(κάτω των 17 ετών), εφόσον βρεθούν αβοήθητα στον τόπο συμβάντος (εν απουσίαενήλικου συνοδού).
5.Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης στο εξωτερικό μέχρι το ποσό των € 10.000, μεαπαλλαγή των πρώτων € 75.
6.Παράταση διαμονής του Ασφαλισμένου για ανάρρωση μέχρι 4 διανυκτερεύσεις και μέχριτου ποσού των € 500 και μέχρι € 150 ανά διανυκτέρευση. Η παροχή ισχύει μόνο στοεξωτερικό.
7.Αποστολή φαρμάκων στο εξωτερικό.
8.Αποστολή ιατρού για την εξέταση του Ασφαλισμένου στο εξωτερικό. Η κάλυψη τηςαμοιβής του ιατρού ανέρχεται μέχρι του ποσού των € 250 με απαλλαγή των πρώτων € 50.
9.Μετάφραση του ιατρικού φακέλου του Ασφαλισμένου σε περίπτωση νοσηλείας του στοεξωτερικό κατόπιν ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας.
10.Ταξιδιωτικές - ιατρικές πληροφορίες στο εξωτερικό.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και άμεσα θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας εξειδικευμένος ασφαλιστικός μας σύμβουλος.

 

Πατήστε  για συμπλήρωση φόρμας

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Υγειονομική Μεταφορά & Ταξίδια

Ξεκινήστε τώρα >>

Υγειονομική Μεταφορά & Ταξίδια Αρχεία Για λήψη