Ασφάλεια Ζωής | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Με τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους Δημόσιους Φορείς υγείας να βρίσκονται σε ζοφερή κατάσταση και να αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών, τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης έχουν πλέον πολλαπλασιαστεί.</p>

Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου κεφαλαίου

Η ασφάλεια Ζωής μειούμενου κεφαλαίου απευθύνεται σε άτομα που έχουν συνάψει ή πρόκειται να συνάψουν σύμβαση στεγαστικού ή επαγγελματικού δανείου (με Δικαιούχο την τράπεζα) ή επιθυμούν την εξασφάλιση της
οικογένειάς τους σε περίπτωση απώλειας ζωής (με Δικαιούχο τα μέλη της οικογένειας).


ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία κατά την διάρκεια της ασφάλισης, καταβάλλεται στον Δικαιούχο του ασφαλίσματος το ασφαλισμένο κεφάλαιο του αντίστοιχου έτους του πίνακα παροχής (άληκτο κεφάλαιο). Το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται με την πάροδο των ετών.
Εναλλακτικά και προαιρετικά μπορεί να δοθεί και η συμπληρωματική κάλυψη της Μ.Ο.Α. από ατύχημα ή ασθένεια.

Σε περίπτωση Μ.Ο.Α., γίνεται προπληρωμή του κεφαλαίου της βασικής ασφάλισης του αντίστοιχου έτους, σε τρείς δόσεις.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και άμεσα θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας εξειδικευμένος ασφαλιστικός μας σύμβουλος.

 

Πατήστε  για συμπλήρωση φόρμας

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου κεφαλαίου

Ξεκινήστε τώρα >>