Αστική Ευθύνη | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Σε κάθε είδους επιχείρηση είναι δυνατόν να συμβούν γεγονότα από υπαιτιότητά της, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, που μπορεί να προκαλέσουν ζημίες σε τρίτους.</p>...

Σχολείων – Φροντιστηρίων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του εκπαιδευτηρίου για ατυχήματα που τυχόν προξενηθούν σε μαθητές ή/και πελάτες επισκέπτες στους χώρους του ασφαλισμένου σχολείου και για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος. Περιλαμβάνεται και η κάλυψη από πυρκαγιά ή έκρηξη εντός των καλυπτομένων χώρων.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ή φροντιστηρίων και σε υπεύθυνους δημοσίων σχολών.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

  • Αστική Ευθύνη : Από Τροφική Δηλητηρίαση
  • Πρόσθετο ασφάλιστρο: 20% επί του ολικού ασφαλίστρου που θα προκύψει από τον υπολογισμό του βασικού προγράμματος.
  • Απαλλαγή: 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο € 200. 
  • Προϋπόθεση: Θεωρείται ότι πρόκειται για τροφική δηλητηρίαση εάν εμφανιστούν τα ίδια συμπτώματα σε τουλάχιστον τρία (3) άτομα.

Εργοδοτική

Πρόσθετο : 20% επί του ολικού ασφαλίστρου που θα προκύψει από τον υπολογισμό ασφάλιστρο του βασικού προγράμματος.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται απώλειες ή ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ή προσωπικά είδη των μαθητών.

Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Σχολείων – Φροντιστηρίων

Ξεκινήστε τώρα >>