Αστική Ευθύνη | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Σε κάθε είδους επιχείρηση είναι δυνατόν να συμβούν γεγονότα από υπαιτιότητά της, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, που μπορεί να προκαλέσουν ζημίες σε τρίτους.</p>...

Σχολές Καταδύσεων

Ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής καλύπτει υποχρεωτικά την αστική του ευθύνη με ασφάλιση σε ασφαλιστική επιχείρηση ή διεθνώς αναγνωρισμέ νο αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό που εδρεύει σε κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την αστική ευθύνη των εκπαιδευτών και των προστηθέντων αυτού έναντι των προσώπων στα οποία παρέχει υπηρεσίες, καθώς και έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές τους βλάβες.

Η συγκεκριμένη κάλυψη αφορά ιδιοκτήτες σχολών κατάδυσης.

Καλύπτει τους λουόμενους καθώς και τους μαθητές της σχολής εξαιτίας θανάτου ή σωματικής βλάβης ,στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη απο ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν απο υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη της σχολής κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών καταδύσεων  και καταδυτικών εκδρομών που διοργανώνει και πραγματοποιεί σε διάφορες τοποθεσίες όπου νομίμως επιτρέπεται η κατάδυση και για τις οποίες διαθέτει άδεια από την αρμόδια αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 5740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και το συντομότερο δυνατόν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Σχολές Καταδύσεων

Ξεκινήστε τώρα >>