Διάφορες Ασφαλειες | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Το γραφείο μας μπορεί να σας παρέχει και πλήθος άλλων ειδικών ασφαλίσεων.</p>
<p>Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο <a href="mailto:info@asfalistiko-grafeio.gr" rel="nofollow">info@asfalistiko-grafeio.gr</a> και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.</p>

Ασφάλεια Drone

Ασφαλισμένα για αστική ευθύνη θα πρέπει να είναι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διενεργούν πτήσεις ώστε ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής να μπορεί να καλύψει τυχόν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που ενδεχομένως να προκληθούν από τη χρήση τους.

Σύμφωνα με απόφαση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει ένα αρκετά αυστηρό πλαίσιο για τους κατόχους και τους χειριστές των drones ο Εκμεταλλευόμενος/Ιδιοκτήτης/Χειριστής ΣμηΕΑ ( drones ) της Α2 «ανοικτής» κατηγορίας, της «Ειδικής» και της «Πιστοποιημένης» κατηγορίας, αλλά και κάθε κατηγορίας/υποκατηγορίας σε περίπτωση χρήσης ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς σκοπούς οφείλει να ασφαλίζει το ΣμηΕΑ για ζημίες έναντι τρίτων και ειδικότερα έναντι υλικών ζημιών τρίτων έως 150.000 και για σωματικές βλάβες έως 1.000.000.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει:

Ως κατηγορίες ΣμηΕΑ ορίζονται: Α. Η «ανοικτή» κατηγορία (UAS Open Category) Β. Η «ειδική» κατηγορία (UAS Specific Category) Γ. Η «πιστοποιημένη» κατηγορία (UAS Certified Category)
Ο εκμεταλλευόμενος/ιδιοκτήτης/χειριστής του ΣμηΕΑ:
Α. έχει την ευθύνη αποφυγής σύγκρουσης στον αέρα ή στην χερσαία/υδάτινη επιφάνεια με άλλα αεροσκάφη πάσης μορφής ή με εμπόδια.
Β. τηρεί ασφαλείς αποστάσεις από αεροσκάφη πάσης μορφής, πρόσωπα και κινητά/ ακίνητα αντικείμενα.
Γ. τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Δ. έχει την αστική ευθύνη για τις τυχόν ζημίες που προκαλούνται κατά την εκτέλεση των πτήσεων των ΣμηΕΑ υπό το χειρισμό/εκμετάλλευσή του.
Ο Ιδιοκτήτης/εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ των οποίων η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από τον χειριστή, έχει την υποχρέωση να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία του ΣμηΕΑ και τα στοιχεία ταυτότητας Ιδιοκτήτη, Χειριστή και Εκμεταλλευομένου, με επικύρωση ταυτοπροσωπίας σε ΚΕΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα που υπάρχει στον ιστότοπο της ΥΠΑ και να τα αποστείλει με ηλεκτρονικό τρόπο (email/FAX) στην ΥΠΑ.
Με απόφαση της ΥΠΑ/Δ2 και σε σχέση και με την χρή- ση και το επιχειρησιακό περιβάλλον τους, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, τα ΣμηΕΑ κατηγοριοποιούνται στην «Ανοικτή» ή την «Ειδική» Κατηγορία και εντάσσονται στο Ειδικό Μητρώο ΣμηΕΑ της ΥΠΑ, ενώ τα ΣμηΕΑ τα οποία κατηγοριοποιούνται από την ΥΠΑ στην «Πιστοποιημένη» Κατηγορία, εγγράφονται στο Τμήμα ΣμηΕΑ του Μητρώου Ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών, που τηρείται στην ΥΠΑ και λαμβάνουν στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης (Nationality and Registration Marks).
Για την εγγραφή στο ειδικό Μητρώο των ΣμηΕΑ και «Ειδικής» ή στο Νηολόγιο της Πιστοποιημένης Κατηγορίας απαιτείται πέρα από την αίτηση του ιδιοκτήτη, το αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και το πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο τίτλου κτήσης, μίσθωσης ή παραχώρησης και αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ΣμηΕΑ.

Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Ασφάλεια Drone

Ξεκινήστε τώρα >>

Ασφάλεια Drone Αρχεία Για λήψη