Διάφορες Ασφαλειες | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Το γραφείο μας μπορεί να σας παρέχει και πλήθος άλλων ειδικών ασφαλίσεων.</p>
<p>Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο <a href="mailto:info@asfalistiko-grafeio.gr" rel="nofollow">info@asfalistiko-grafeio.gr</a> και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.</p>

Ασφάλεια Έργων

Ασφαλίζονται τα έργα Πολιτικού Μηχανικού και/ή έργα Μηχανολόγου Μηχανικού για υλικές ζημίες που θα υποστούν αλλά και η απώλεια μελλοντικών εσόδων/κερδών λόγω καθυστέρησης της αποπεράτωσής τους.

Καλύψεις

Παρέχονται οι Καλύψεις κατά παντός κινδύνου Εργολάβων και κατά παντός κινδύνου Συναρμολόγησης.

Προϊόντα

Ασφάλεια Κατά Παντός κινδύνου Εργολάβων  

“Κάλυψη από … την εκσκαφή μέχρι … την αποπεράτωση”

Οι εργολάβοι αναλαμβάνουν κατά την εκτέλεση των εργολαβιών τους σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους. Ευθύνονται και καλούνται να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά μέσα στο εργοτάξιο: από ζημιές φυσικών φαινομένων, κακόβουλες ενέργειες, ανθρώπινη αμέλεια μέχρι λανθασμένο σχεδιασμό/ εκτέλεση.

Απευθύνεται σε:

Εργολάβους που αναλαμβάνουν εργολαβίες και διατρέχουν σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους κατά την εκτέλεσή τους.

Πλεονεκτήματα

Tο συμβόλαιο «Κατά παντός κινδύνου Εργολάβων» παρέχει ένα πρακτικά απεριόριστο φάσμα καλύψεων, καθώς η ασφάλιση είναι ενάντια σε κάθε κίνδυνο και κατά συνέπεια ενεργοποιείται για κάθε ζημιογόνο γεγονός, πλην των λίγων εκείνων περιπτώσεων, όπου έχει προβλεφθεί ρητή εξαίρεση.

Καλύψεις

Υλικές Ζημίες

Αξία εργασιών
Αξία εργοταξιακών εγκαταστάσεων
Αξία μηχανικού εξοπλισμού
Αξία περιουσία υπό φροντίδα/έλεγχο
Αξία απομάκρυνσης ερειπίων

Γενική Αστική Ευθύνη

Τις σωματικές βλάβες
Κατ’ άτομο ή ομαδικό ατύχημα
Τις υλικές ζημιές.

Ασφάλεια Κατά Παντός κινδύνου Συναρμολόγησης  

“Κάλυψη από τον κοχλία μέχρι τον ατμολέβητα”

Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν κατά την συναρμολόγηση μεγάλων μηχανολογικών μονάδων σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους. Ευθύνονται και καλούνται να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά από φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες, ανθρώπινη αμέλεια μέχρι λανθασμένο σχεδιασμό / εκτέλεση. Την εξασφάλιση για όλα τα παραπάνω συμβάντα προσφέρει το συμβόλαιο «Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης».

Απευθύνεται σε:

Αναδόχους που αναλαμβάνουν τις συναρμολογήσεις μεγάλων μηχανολογικών μονάδων.

Το συμβόλαιο αυτό παρέχει ένα πρακτικά απεριόριστο φάσμα καλύψεων καθώς η ασφάλιση είναι ενάντια σε κάθε κίνδυνο με συνέπεια να ενεργοποιείται για κάθε ζημιογόνο γεγονός πλην των λίγων εκείνων περιπτώσεων όπου έχει προβλεφθεί ρητή εξαίρεση.

Καλύψεις:

Υλικές Ζημίες

Αξία εργασιών
Αξία εργοταξιακών εγκαταστάσεων
Αξία μηχανικού εξοπλισμού
Αξία περιουσία υπό φροντίδα/έλεγχο
Αξία απομάκρυνσης ερειπίων.

Γενική Αστική Ευθύνη

Σωματικές βλάβες Κατ’ άτομο ή ομαδικό ατύχημα
Τις υλικές ζημιές.

Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Ασφάλεια Έργων

Ξεκινήστε τώρα >>