Ειδικά Προγράμματα Υπαλλήλων | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι |

Ιατρών Ι.Σ.Α.

Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται οι ΙΑΤΡΟΙ για τις εξής περιπτώσεις:
Α) ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση:

 •  εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου αναισθησίας,
 • εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,
 • επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή πρωτοποριακών τεχνικών,
 • αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,
 • ανθρωποκτονίας από αμέλεια,
 • κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,
 • επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου,
 • άρνησης εκτέλεσης εργασιών
 • εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια
 • συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντα την μητέρα & το παιδί.

Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς. Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).


Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ στις περιπτώσεις: Εξύβρισης, Χειροδικίας, Πρόκλησης σωματικών βλαβών, Δυσφήμισης.
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.


Γ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων εναντίον του.


Δ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου γιατρού, που παρέχει τις υπηρεσίες του με εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη του, περιλαμβανομένης και της προστασίας του σε περίπτωση ένορκης διοικητικής εξέτασης ή πειθαρχικής διαδικασίας, που κινεί ο εργοδότης εναντίον του.
Περιλαμβάνει εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων του εργαζομένου Ιατρού με εξαρτημένη σχέση εργασίας έναντι του εργοδότη. Επίσης περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις-Προαγωγές
 •  Βλαπτικές μεταβολές
 •  Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο Ασφάλισης
 •  Απολογίες- Ε.Δ.Ε.-Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
 • Παρακράτηση μισθού
 • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, εφημεριών
 •  Απόλυση χωρίς αποζημίωση ή χωρίς αιτία
 • Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-επιστημονικής έρευνας κλπ
 • Δυσμενής μετάθεση
 •  Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η νομική προστασία είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους

Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Ιατρών Ι.Σ.Α.

Ξεκινήστε τώρα >>

Ιατρών Ι.Σ.Α. Αρχεία Για λήψη