Ειδικά Προγράμματα Υπαλλήλων | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι |

Μελών Σ.Τ.Α.Ε.

Η ARAG σε συνεργασία με τον Σ.Τ.Α.Ε. (Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος), δημιούργησε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας, αποκλειστικά για τα μέλη του.

Στα πλαίσια της Μικτής Νομικής Προστασίας με ενοχικές συμβάσεις προσφέρονται όλες οι παρακάτω καλύψεις:
1. Υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια, όταν αντιμετωπίζετε κατηγορίες για ατυχήματα που έγιναν στην επιχείρησή σας καθώς και αδικήματα που έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική σας δραστηριότητα.
2. Διαφορές με το προσωπικό που απασχολείτε, από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσελεύσεως, άδειες, αποζημιώσεις κλπ.
3. Διαφορές με την ασφαλιστική σας εταιρία από τα ασφαλιστήρια της επιχειρήσεώς σας, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων.
4. Διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στα εμπορεύματά σας, στα μηχανήματά σας ή στην επιχείρησή σας.
5. Υπεράσπιση όταν κατηγορείστε για υγειονομικές ή αστυνομικές ή αγορανομικές παραβάσεις
6. Διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική σας στέγη με τον ιδιοκτήτη του οικήματος της επιχείρησής σας, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημιές κλπ.
7. Διαφορές με το ασφαλιστικό σας ταμείο.
8. Παροχή Νομικών Συμβουλών που αφορούν την δραστηριότητα της επιχείρησης σας.
9. Προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης. Καλύπτεται η προσεπίκληση της ασφαλιζούσας τον κίνδυνο ασφαλιστικής εταιρίας στις διαφορές που θα προκύψουν από την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου μας και αφορά την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα.
10. Διαφορές από ενοχικές Συμβάσεις, δηλαδή τις διαφορές που θα προκύψουν από τις συμβάσεις σας με τους πελάτες σας ή προμηθευτές σας στην Ελλάδα, και οι οποίες φυσικά θα γεννηθούν μετά την έναρξη της ασφάλισης, όπως:

 •  αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές,
 •  απλήρωτα τιμολόγια,
 • αλληλόχρεους λογαριασμούς,
 • διαφορές με τους πελάτες, συνεργάτες
 • υπαναχώρηση στα συμφωνηθέντα

Συμφωνείται ότι η ελάχιστη κάθε φορά διεκδίκηση δεν θα είναι κατώτερη των 400 €.
Για διεκδίκηση επιταγών άνω των 1.300 € καλύπτεται και η υποβολή μηνύσεως.

 •  Ασφαλιζόμενα πρόσωπα: είναι ο επιτηδευματίας ή επαγγελματίας, και οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.
 •  Έκταση ασφαλιστικής κάλυψης: Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.
 •  Ασφαλιστικό Ποσό: 26.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση.
 •  Ασφαλιστικό Ποσό Ενοχικών Συμβάσεων: 4.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση.

Σ' όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει:

 •  τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου,
 •  τα δικαστικά έξοδα,
 •  τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών,
 •  τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων,
 •  τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,
 • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Μελών Σ.Τ.Α.Ε.

Ξεκινήστε τώρα >>

Μελών Σ.Τ.Α.Ε. Αρχεία Για λήψη