Ειδικά Προγράμματα Υπαλλήλων | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι |

Υπαλλήλων ΜΕΤΡΟ

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική του δραστηριότητα και με την ιδιότητα του Υπαλλήλου.
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:
1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Όπως για παράδειγμα:

 • Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις-Προαγωγές
 • Απόλυση χωρίς αποζημίωση
 •  Βλαπτικές μεταβολές
 •  Απόλυση χωρίς αιτία
 •  Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο Ασφάλισης
 • Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-μεταθέσεων
 • Απολογίες-Ε.Δ.Ε.- Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
 • Δυσμενής μετάθεση
 •  Παρακράτηση μισθού
 •  Αξιολόγηση
 •  Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα
 •  Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Η κάλυψη ισχύει και σε περίπτωση εμπλοκής του ασφαλισμένου σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός υπηρεσιακού οχήματος για απαιτήσεις αποζημίωσης περί αστικής ευθύνης από τον υπαίτιο τρίτο.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
3. ΠΟΙΝΙΚΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ' αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως υπαλλήλων. Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος.
4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης.
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:

 •  Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων,
 •  που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, αναφορικά με τη διεκδίκηση αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία,
 • που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης και της κατοικίας του ασφαλισμένου,
 •  που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων,
 •  που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,
 • που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
 •  Σε περιπτώσεις διαφορών
 •  από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο ασφαλισμένος,
 •  από συμβάσεις προσλήψεως νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων,.
 •  από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
 •  από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων,
 •  από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
 •  από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
 •  φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως,
 •  Για την διαδικασία κηρύξεως νόμου κλπ ως αντισυνταγματικού.
 •  Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά την λήξη του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
 •  Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών. .

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Υπαλλήλων ΜΕΤΡΟ

Ξεκινήστε τώρα >>

Υπαλλήλων ΜΕΤΡΟ Αρχεία Για λήψη