Ειδικά Προγράμματα Υπαλλήλων | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι |

Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ.

Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται οι υπάλληλοι του Σωματείου του Ο.Α.Ε.Δ. για τις εξής περιπτώσεις:
Α. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Παρέχεται για τις παρακάτω αποκλειστικά περιπτώσεις:

 •  Απόσπαση - Μετάθεση - Μετάταξη - Κρίσεις - Προαγωγές - Αξιολόγηση (και για το έτος 2014)
 •  Βλαπτικές μεταβολές
 •  Ε.Δ.Ε
 •  Παρακράτηση μισθού
 •  Απόλυση κατά παράβαση του Νόμου περί διαθεσιμότητας-κινητικότητας
 •  Απόλυση χωρίς αιτία
 •  Δυσμενής μετάθεση
 •  Διαφορές με ΟΑΕΔ αναφορικά με την ημ/νία πρόσληψης και την παροχή ενσήμων

Στις ανωτέρω περιπτώσεις που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα σας ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότης σας, η ARAG είναι στο πλευρό σας αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων σας, στα διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την επαγγελματική σας δραστηριότητα.
Γ. ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Σε κάθε περίπτωση που κατηγορηθείτε για εξ’ αμελείας ποινικό αδίκημα, εφ όσον έχει σχέση με την επαγγελματική σας δραστηριότητα ως υπαλλήλου του ΟΑΕΔ , η ARAG αναλαμβάνει τα έξοδα για την ποινική σας υπεράσπιση. Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας, όταν οδηγούν υπηρεσιακό όχημα.
Δ. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου ασφάλισης.
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:

 •  Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται απ' τον Νόμο, καθώς & σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή του
 •  νόμιμου κάτοχου του οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας.
 •  Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων,
 •  που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων αναφορικά με τη διεκδίκηση αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία
 •  που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης και της κατοικίας του ασφαλισμένου,
 •  που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων.
 •  που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία.
 •  που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
 •  Σε περιπτώσεις διαφορών
 •  από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο ασφαλισμένος
 •  από συμβάσεις προσλήψεως νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων.
 •  από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους.
 •  από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων.
 •  από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα.
 •  από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο.
 •  φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.
 •  Για την διαδικασία κηρύξεως νόμου κλπ ως αντισυνταγματικού.
 •  Αν βεβαιωθεί, ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.
Η κάλυψη ισχύει και για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από 12 μήνες μετά την λήξη του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο και έλαβαν χώρα εντός της περιόδου ασφάλισης.

Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ.

Ξεκινήστε τώρα >>

Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ. Αρχεία Για λήψη