Ειδικές Νοσοκομειακές Ασφάλειες | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Εκτός των άλλων προγραμμάτων υπάρχουν και κάποια εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία αναλύονται παρακάτω.</p>

Κάλυψη Σοβαρών Ασθενειών

Με το συγκεκριμένο προσάρτημα, η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία καταβάλλει το κεφάλαιο που ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει, ευθύς μόλις η Εταιρία λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο ασφαλισμένος έχει προσβληθεί από σοβαρή ασθένεια κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και μέχρι την ηλικία των 65 ετών.
Σοβαρές ασθένειες είναι:
1)Καρκίνος
2)Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη
3)Έμφραγμα του μυοκαρδίου
4)Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
5)Μεταμόσχευση ζωτικού οργάνου
6τ) Εγκεφαλικό επεισόδιο
7)Τύφλωση
8)Εκτεταμένα/Σοβαρά Εγκαύματα
9)Κώμα
10)Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Η πληρωμή του κεφαλαίου, που ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει, γίνεται ως εξής:
α) 40% του κεφαλαίου την 15η ημέρα από την ημερομηνία διάγνωσης της ασθένειάς του και εφόσον ζει ο ασφαλισμένος.
β) το υπόλοιπο 60% του κεφαλαίου την 75η ημέρα από την ημερομηνία διάγνωσης της ασθένειάς του και εφόσον ζει ο ασφαλισμένος.
Το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης μειώνεται αυτόματα στο πενήντα τοις εκατό (50%) του αναγραφόμενου στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου, εφόσον ο Ασφαλισμένος είναι καπνιστής και δεν το έχει δηλώσει στην αίτηση ασφάλισης ή στην αίτηση επαναφοράς σε ισχύ ή ξεκινήσει το κάπνισμα μετά την έναρξη της ασφάλισης και δεν το δηλώσει στην εταιρία ώστε να εκδοθεί σχετική πρόσθετη πράξη.

  • Τα ασφάλιστρα δεν είναι σταθερά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. Κάθε φορά που οασφαλισμένος μεταβαίνει από τη μια ομάδα ηλικιών στην επόμενη, το ασφάλιστρο πουκαταβάλλεται αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ασφαλίστρων.
  • Το ανώτατο όριο κάλυψης της παροχής είναι τα € 100.000
  • Το ανώτατο ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι το πενταπλάσιο της βασικής ασφάλισης ή 120 φορές ημηνιαία σύνταξη.
  • Ανώτατη ηλικία εισόδου στην κάλυψη είναι το 55ο έτος του ασφαλισμένου.
  • Ανώτατη ηλικία λήξης της κάλυψης είναι το 65ο έτος του ασφαλισμένου. Τα ασφάλιστρα προσαυξάνονται με Φόρο Ασφαλίστρων 15%

Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

 

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Κάλυψη Σοβαρών Ασθενειών

Ξεκινήστε τώρα >>