Νομική Προστασία | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Με την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας καλύπτονται όλα τα απαραίτητα δικαστικά έξοδα που θα γίνουν σε περίπτωση που διεκδικήσετε αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς που σας προξένησε κάποιος τρίτος, ή να υπερασπίσετε τα δικαιώματα σας σε δίκη εναντίον σας ή να αναζητήσετε νομική συμβουλή για την δύσκολη θέση που περιήλθατε από ένα λάθος σας ή παράλειψή σας.</p>...

Δημοσίων Υπαλλήλων

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με την ιδιότητά του ως δημοσίου υπαλλήλου
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (όπως για παράδειγμα):
Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις
Βλαπτικές μεταβολές
Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο
Ασφάλισης
Απολογίες- Ε.Δ.Ε.
Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
Παρακράτηση μισθού
Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
Διοικητικά πρόστιμα
Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-μεταθέσεων
Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της ισχύουσας
νομοθεσίας περί μεταθέσεων
Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο
πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους, ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων.
Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική
προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Καλύπτεται η προσεπίκληση του δημοσίου σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεχθεί αγωγή αποζημίωσης και έχει σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική του ιδιότητα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται
υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που αναφέρονται στην εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο
ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας, όταν οδηγούν υπηρεσιακό όχημα. Ποινική υπεράσπιση, η οποία
περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς.
Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας/δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.)
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες μετά από ατύχημα εν υπηρεσία και με ευθύνη τρίτου.
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης.
Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2105740090.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Δημοσίων Υπαλλήλων

Ξεκινήστε τώρα >>