Νομική Προστασία | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Με την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας καλύπτονται όλα τα απαραίτητα δικαστικά έξοδα που θα γίνουν σε περίπτωση που διεκδικήσετε αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς που σας προξένησε κάποιος τρίτος, ή να υπερασπίσετε τα δικαιώματα σας σε δίκη εναντίον σας ή να αναζητήσετε νομική συμβουλή για την δύσκολη θέση που περιήλθατε από ένα λάθος σας ή παράλειψή σας.</p>...

Φυσιοθεραπευτών

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική δραστηριότητα του φυσιοθεραπευτή, την οποία ασκεί ως υπάλληλος με εξαρτημένη σχέση εργασίας, είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα και την οποία ασκεί νομίμως.
ΠΟΙΝΙΚΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση:
εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπευτικής πράξης,
ανθρωποκτονίας ή σωματικής βλάβης από αμέλεια,
κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,
επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου,
άρνησης εκτέλεσης εργασιών,
μη ενδεδειγμένης θεραπευτικής πράξης, πειραματισμού,
έκθεσης σε κίνδυνο της ζωής του ασθενούς
μη τήρηση βιβλίων ασθενών
μη αναγνωρισμένης διαγνωστικής ή θεραπευτικής μεθόδου
χορήγησης ιατρικών συμβουλών
κατηγορίας για αθέμιτο ανταγωνισμό.
Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς.
Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας, την ΕΔΕ και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση
ακύρωσης κτλ.).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα του ασφαλισμένου. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής
αγωγής.
ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ
Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου ασφαλιστικής εταιρίας καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων, εναντίον του για την ίδια αιτία.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καλύπτεται η παραφύλαξη των εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου φυσικοθεραπευτή, που παρέχει τις υπηρεσίες του με εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη του. Περιλαμβάνονται και οι συναφείς
διεκδικήσεις έναντι του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και οι αξιώσεις κοινωνικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις-Προαγωγές
Βλαπτικές μεταβολές
Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο ασφάλισης
Απολογίες- Ε.Δ.Ε.-Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
Παρακράτηση μισθού
Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, εφημεριών
κλπ
Απόλυση χωρίς αποζημίωση ή χωρίς αιτία
Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-επιστημονικής
έρευνας κλπ
Δυσμενής μετάθεση
Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105740090.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Φυσιοθεραπευτών

Ξεκινήστε τώρα >>