Νομική Προστασία | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Με την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας καλύπτονται όλα τα απαραίτητα δικαστικά έξοδα που θα γίνουν σε περίπτωση που διεκδικήσετε αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς που σας προξένησε κάποιος τρίτος, ή να υπερασπίσετε τα δικαιώματα σας σε δίκη εναντίον σας ή να αναζητήσετε νομική συμβουλή για την δύσκολη θέση που περιήλθατε από ένα λάθος σας ή παράλειψή σας.</p>...

Ποινική Νομική Προστασία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος ως φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος,διαχειριστής κλπ. όταν πρόκειται για εταιρία, με την ιδιότητά τους ως επιχειρηματία και ελεύθερου επαγγελματία, για την νομίμως ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητά του, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων και έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα,για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας, αλλά και για την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου εκ της ευθύνης αυτής,για διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια της επιχείρησής του,όπως πυρός, κλοπής και προσωπικών ατυχημάτων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 26.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Αριθμός κλινών Ετήσια μικτά ασφάλιστρα
έως 100        200 €
101 - 200     350 €
201 - 300     550 €
301 - 500     800 €
501 & άνω  1.200€ 

για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105740090 .

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Ποινική Νομική Προστασία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Ξεκινήστε τώρα >>