Επιχειρήσεις

Παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλιστικών συμβούλων σε επιχειρήσεις για ένα εύρος ασφαλιστικών κινδύνων

Εφαρμόζουμε τη γνώση και την εμπειρία μας για να επιτύχουμε το απαιτούμενο εύρος κάλυψης ελαχιστοποιώντας το κόστος από τη διαχείριση και την επέλευση των κινδύνων.

 • Ασφαλιστικά προϊόντα για επιχειρήσεις
 • Ασφάλιση Επιχείρησης
 • Ασφάλιση Αστικής ευθύνης
 • Ασφάλιση Μεταφορών
 • Ασφάλιση Νομικής προστασίας

Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Με την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας καλύπτονται όλα τα απαραίτητα δικαστικά έξοδα που θα γίνουν σε περίπτωση που διεκδικήσετε αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς που σας προξένησε κάποιος τρίτος, ή να υπερασπίσετε τα δικαιώματα σας σε δίκη εναντίον σας ή να αναζητήσετε νομική συμβουλή για την δύσκολη θέση που περιήλθατε από ένα λάθος σας ή παράλειψή σας.

Η κάλυψη της Νομικής Προστασίας αποζημιώνει για τον ασφαλισμένο για τα έξοδα που θα κάνει για να υπερασπιστεί ή να διεκδικήσει μια υπόθεσή του, που ενδεικτικά μπορεί να είναι:

 • Αμοιβές Δικηγόρων
 • Δικαστικά Έξοδα
 • Άλλες Αμοιβές (Δικαστικών Επιμελητών, Πραγματογνωμόνων)
 • Έξοδα Μαρτύρων, Χαρτόσημα, Τέλη
 • Άλλες Δικαστικές Δαπάνες
 • Νομική Προστασία Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων

Τι καλύπτει: Καλύπτει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ή τον ελεύθερο επαγγελματία καθώς και τους απασχολουμένους στην επιχείρηση κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, για αδικοπραξίες τρίτων προς την επιχείρηση ή τον επαγγελματία, για εργατοϋπαλληλικές διαφορές, για διαφορές μισθωμάτων, για υπεράσπιση ή διεκδίκηση σε διαφορές με Δημόσιους Οργανισμούς, για ποινική υπεράσπιση σε δικαστήρια καθώς και για νομική διεκδίκηση οικονομικών απαιτήσεων από ακάλυπτες επιταγές, γραμμάτια ή ανεξόφλητα τιμολόγια. Επαγγελματίες οι οποίοι ένα σφάλμα στο επάγγελμα τους μπορεί να έχει και ποινικές συνέπειες (π.χ γιατροί, οδηγοί, φαρμακοποιοί) ή επαγγελματίες που συχνά διεκδικούν νομικά απλήρωτα τιμολόγια βρίσκουν με αυτή την ασφάλιση έναν πολύτιμο αρωγό στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του επαγγέλματος σας αλλά και της επιχείρησης σας έναντι τρίτων και των πελατών σας.

Καλύπτει εσάς από το ενδεχόμενο να καταβάλλετε αποζημίωση σε τρίτους, εξαιτίας αμελούς συμπεριφοράς, λάθους, κ.λ.π. Φυσικά δεν καλύπτονται οι σκόπιμες ενέργειες δηλαδή αυτές που προέρχονται από δόλο του ασφαλισμένου.

Το γραφείο μας θέλοντας να καλύψει τις ανάγκες σας για ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης σας προτείνει ολοκληρωμένα προγράμματα που ασφαλίζουν όλες τις δραστηριότητες σας, τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις οικογενειακές.

Κατηγορίες Ασφαλιστικών Κινδύνων Αστικής Ευθύνης

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων :

 • Οικιών
 • Καταστημάτων
 • Γραφείων
 • Κέντρων Διασκέδασης
 • Κινηματογράφων / Θεάτρων
 • Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου
 • Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
 • Αστική Eυθύνη Τουριστικών Επιβατικών Πλοίων
 • Αστική Eυθύνη Φροντιστηρίων, Βρεφονηπιακών Σταθμών
 • Ιδιωτική – Οικογενειακή Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη Έργων
 • Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών
 • Αστική Eυθύνη Eργοδότη για πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ενδεικτική αναφορά επαγγελμάτων)
 • Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
 • Ιατρών, Φαρμακοποιών
 • Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών
 • Δικηγόρων
 • Λογιστών, Φοροτεχνικών, Ορκωτών Ελεγκτών
 • Κομμωτηρίων & Ινστιτούτων Αισθητικής
 • Μεσιτών Ασφαλίσεων
 • ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντος καλύπτει την ευθύνη της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης (Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα) για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε Καταναλωτή (Θάνατο, Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημιά) η Κατανάλωση ή η Χρήση Ελαττωματικού Προϊόντος που διέθεσε.

Ασφάλιση Πυρός Επιχείρησης

Η επιχείρηση σας που αποκτήσατε με πολύ κόπο είναι εκτεθειμένη καθημερινά σε πολλούς και απρόβλεπτους κινδύνους.

Εξασφαλίστε το μέλλον της από κάθε κίνδυνο με τα προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικών χώρων που σας προτείνει το γραφείο μας και που ανταποκρίνονται απόλυτα στις πραγματικές ανάγκες μιας επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται: Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αλλά και στους ενοικιαστές γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, βιοτεχνιών που επιθυμούν εξασφάλιση από κάθε πιθανό κίνδυνο με χαμηλό κόστος.

Τι καλύπτει:

 • Φωτιά – Πτώση Κεραυνού
 • Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Κάλυψη Φωτιάς από Δάσος
 • Κάλυψη Εξόδων Κατεδάφισης Ερειπίων, Εκκαθάρισης και Μεταφοράς Υπολειμμάτων-Συντριμμάτων
 • Ζημιές της Οικοδομής απο Κλοπή μετά από Διάρρηξη
 • Καταιγίδα – Θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Χιόνι – Παγετός
 • Διάρρηξη, Υπερχείλιση Δεξαμενών και Σωληνώσεων
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Διαδηλώσεις, Οχλαγωγίες
 • Κακόβουλη Πράξη
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Κάλυψη Ηλεκτρικών Βλαβών Μηχανημάτων και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Πτώση Δένδρων, Ηλεκτρικών ή Τηλεφωνικών Στύλων
 • Ζημιές από Καπνό
 • Θραύση Υαλοπινάκων
 • Θραύση Επιγραφών
 • Αλλοίωση Εμπορευμάτων
 • Κάλυψη Εξόδων Πυρόσβεσης
 • Κάλυψη Εξόδων Άντλησης Υδάτων
 • Κάλυψη Εξόδων Μελετών και Έκδοσης Αδειών
 • Φύλαξη Ασφαλισμένης Περιουσίας
 • Κάλυψη Εξόδων Προσωρινής Μεταστέγασης
 • Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία του Επαγγελματικού Χώρου
 • Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου από Μετάδοση Φωτιάς
 • Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου από Διαρροή Ύδατος
 • Ημερήσια Αποζημίωση λόγω Προσωρινής Διακοπής Εργασιών
 • Κλοπή Περιεχομένου μετά από Διάρρηξη
 • Κλοπή Χρημάτων (εντός χρηματοκιβωτίου η/ και ταμείου) συνέπεια Ληστείας
 • Σεισμός

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Επιχειρήσεις

Ξεκινήστε τώρα >>