Ιδιώτες

Παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλιστικών συμβούλων σε ιδιώτες για ένα εύρος ασφαλιστικών κινδύνων

Εφαρμόζουμε τη γνώση και την εμπειρία μας για να επιτύχουμε το απαιτούμενο εύρος κάλυψης ελαχιστοποιώντας το κόστος από τη διαχείριση και την επέλευση των κινδύνων.

 • Ασφαλιστικά προϊόντα για ιδιώτες
 • Ασφάλειες αυτοκινήτων
 • Ασφάλειες ζωής
 • Ασφάλιση σκάφους
 • Ασφάλιση οδικής βοήθειας
 • Ασφάλιση κατοικίας
 • Tαξιδιωτική ασφάλιση

Η Ασφάλεια Αυτοκινήτου για Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική από το νόμο και αφορά την ικανοποίηση απαιτήσεων αποζημιώσεων τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την κυκλοφορία του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου.

Tο γραφείο μας σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους Ασφαλιστικούς Ομίλους, έχει την δυνατότητα να σας προσφέρει και άλλες επιπρόσθετες καλύψεις, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Σε ποιους απευθύνεται: Η Ασφάλιση Αυτοκινήτου απευθύνεται σε κάθε ιδιώτη ή επιχείρηση που είναι ιδιοκτήτης οποιουδήποτε οχήματος που κινείται επί του εδάφους, με τη βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως αριθμού τροχών.

Τι καλύπτει: Η Ασφάλιση Αυτοκινήτου καλύπτει τις υποχρεωτικές καλύψεις:

 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων
 • Εκτός από τις υποχρεωτικές καλύψεις υπάρχουν και οι προαιρετικές καλύψεις:
 • Πυρκαγιάς από Οποιαδήποτε Αιτία
 • Τρομοκρατικών Ενεργειών
 • Πολιτικών ταραχών
 • Ολικής και Μερικής Κλοπής Οχήματος
 • Αντικατάσταση Αυτοκινήτου σε περίπτωση Ολικής Κλοπής
 • Νομικής Προστασίας
 • Αστικής Ευθύνης Πυρός (Προς Τρίτους)
 • Αστικής Ευθύνης Μεταφερόμενου Οχήματος
 • Αστικής Ευθύνης Τρίτων εντός Φυλασσόμενων Χώρων
 • Ζημιές Ιδίου (Μικτή Ασφάλιση)
 • Προσωπικό ατύχημα Οδηγού
 • Κακόβουλες Βλάβες
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Προστασία Β/Μ
 • Αστικής Ευθύνης από Ανασφάλιστο όχημα

Ασφάλεια Νομικής Προστασίας ιδιώτη

Με την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας καλύπτονται όλα τα απαραίτητα δικαστικά έξοδα που θα γίνουν σε περίπτωση που διεκδικήσετε αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς που σας προξένησε κάποιος τρίτος, ή να υπερασπίσετε τα δικαιώματα σας σε δίκη εναντίον σας ή να αναζητήσετε νομική συμβουλή για την δύσκολη θέση που περιήλθατε από ένα λάθος σας ή παράλειψή σας.

Η κάλυψη της Νομικής Προστασίας αποζημιώνει για τον ασφαλισμένο για τα έξοδα που θα κάνει για να υπερασπιστεί ή να διεκδικήσει μια υπόθεσή του, που ενδεικτικά μπορεί να είναι:

 • Αμοιβές Δικηγόρων
 • Δικαστικά Έξοδα
 • Άλλες Αμοιβές (Δικαστικών Επιμελητών, Πραγματογνωμόνων)
 • Έξοδα Μαρτύρων, Χαρτόσημα, Τέλη
 • Άλλες Δικαστικές Δαπάνες
 • Νομική Προστασία Οχήματος

Τι καλύπτει: Καλύπτει τον ιδιοκτήτη, τον οδηγό και τους επιβαίνοντες για διεκδίκηση αποζημιώσεων υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, για απόκρουση αντιστοίχων διεκδικήσεων, για υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια σε περιπτώσεις τροχαίων παραβάσεων και για διεκδικήσεις που απορρέουν από συμβάσεις γύρω από το αυτοκίνητο, όπως διαφορά σε αγορά-πώληση, διαφορά με συνεργεία επισκευών, κ.λ.π.

Νομική Προστασία Οικογενείας

Τι καλύπτει

 • Τις διαφορές από συμβάσεις της καθημερινής ζωής όπως αγορές και πωλήσεις, επισκευές, δάνεια, ιδιωτικά γραμμάτια κ.ο.κ.
 • Toν ασφαλισμένο ή μέλη της οικογένειάς του όταν πρέπει να υπερασπίσουν τον εαυτό τους στα ποινικά δικαστήρια για απόκρουση κατηγοριών ποινικών, αστυνομικών και υγειονομικών παραβάσεων.
 • Τον ασφαλισμένο ή τα μέλη της οικογένειάς του όταν προκύψουν διαφορές με τον εργοδότη τους, είτε αυτές αφορούν διεκδίκηση είτε απόκρουση απαιτήσεων.
 • Τον ασφαλισμένο ή τα μέλη της οικογενείας του όταν προκύψουν διαφορές με τα ασφαλιστικά ταμεία, ή την ασφαλιστική του εταιρεία.
 • Τον ασφαλισμένο ή κάποιο μέλος της οικογενείας του όταν διεκδικεί από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία αποζημίωση για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
 • Τον ασφαλισμένο ή τα μέλη της οικογενείας του όταν χρειάζεται η συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου καθώς και εκούσιας δικαιοδοσίας.
 • Τον ασφαλισμένο ή τα μέλη της οικογενείας του στις μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας του ασφαλισμένου.
 • Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής

Τι καλύπτει: Καλύπτει τον ιδιοκτήτη, οδηγό και τους επιβαίνοντες για διεκδίκηση αποζημιώσεων, υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, για απόκρουση αντιστοίχων διεκδικήσεων, για υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια σε περιπτώσεις λιμενικών παραβάσεων, για διεκδικήσεις που απορρέουν από συμβάσεις γύρω από το σκάφος, όπως διαφορά σε αγορά-πώληση, διαφορά με συνεργεία επισκευών, κ.λ.π.

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής

Από τον Ιανουάριο του 2000 οι ιδιοκτήτες Σκαφών Αναψυχής είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται για την Αστική τους Ευθύνη έναντι Τρίτων (Φ.Ε.Κ. 211/13.10.1999).

Το γραφείο μας σας παρέχει τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το σκάφος σας όταν είναι στη θάλασσα ή είναι παροπλισμένο εκτός ενεργού υπηρεσίας, καθώς επίσης και τη νομική σας ευθύνη προς τρίτους που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του σκάφους προτείνοντας σας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής.

Σε ποιους απευθύνεται: Σε ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, σε κατασκευαστές ή αντιπροσώπους σκαφών αναψυχής, σε ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης σκαφών και σε συλλόγους φίλων του σκάφους (ναυτικοί όμιλοι).

Με το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης Σκαφών Αναψυχής της U.I.S. καλύπτεται κάθε σκάφος αναψυχής (ανεξάρτητα από την αξία του) για τα παρακάτω υποχρεωτικά όρια αποζημίωσης:

Σωματικές Βλάβες € 300.000
Υλικές Ζημίες € 150.000
Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης € 90.000.

Επιπλέον καλύπτονται:

Ιατρικά έξοδα των επιβαινόντων από ατύχημα για € 1.500 κατ’ άτομο και μέχρι € 15.000 συνολικά.
Η Αστική Ευθύνη των σκιέρ μέχρι € 15.000.

Επίσης, σύμφωνα με την 3131/1.6.1994 απόφαση του υπουργού ναυτιλίας, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κάθε εκμισθωτή μη μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα παρακάτω όρια ευθύνης:

Σωματικές Βλάβες : όριο ευθύνης 150.000 €.
Υλικές Ζημίες : όριο ευθύνης 90.000

Ασφάλιση Κατοικίας

Το σπίτι είναι χώρος πολύτιμος, μοναδικός, ανεκτίμητος.

Όμως οι κίνδυνοι που το απειλούν, είναι δυστυχώς πολλοί γι’ αυτό το λόγο η ασφάλιση της κατοικίας είναι σημαντική υπόθεση και ευθύνη του καθενός.
Για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών κινδύνων και την αποτελεσματική προστασία της κατοικίας σας, το γραφείο μας σας προσφέρει τα πιο ολοκληρωμένα, σύγχρονα και οικονομικά προγράμματα ασφάλισης κατοικίας που είναι διαθέσιμα στην ασφαλιστική αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται: Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών και διαμερισμάτων, καθώς και σε ενοικιαστές που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν είτε το περιεχόμενο της κατοικίας τους, είτε το κτίριο για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Τι καλύπτει: Το Ασφαλιστήριο Κατοικίας περιλαμβάνει ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαγιά
 • Πτώση Κεραυνού
 • Έκρηξη (Φυσική – Χημική)
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς
 • Έξοδα Κατεδάφισης – Εκκαθάρισης – Απομάκρυνσης Ερειπίων
 • Θραύση – Διάρρηξη Σωληνώσεων
 • Ζημιές στην Οικοδομή
 • Συνεπεία Διάρρηξης με σκοπό τη Κλοπή
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Θύελλα – Καταιγίδα – Πλημμύρα – Χιόνι – Παγετό
 • Αστική Ευθύνη από Διαρροή Ύδατος
 • Έξοδα Άντλησης Υδάτων
 • Πολιτικές Ταραχές
 • Κακόβουλη Ενέργεια
 • Ιδίες Ζημίες Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης
 • Απώλεια Ενοικίου
 • Απώλεια Περιεχομένου συνεπεία Διάρρηξης
 • Ληστεία Μετρητών και Τραπεζικών Επιταγών
 • Θραύση Υαλοπινάκων – Παραθύρων
 • Ζημιές του Ηλεκτρικού Πίνακα και των Καλωδιώσεών του από Λέβητα
 • Έξοδα Μετακόμισης – Προσωρινής Μεταστέγασης Περιεχομένου
 • Έξοδα Ξενοδοχείου
 • Παροχή Ασφαλιστικής Κάλυψης του Περιεχομένου στη Προσωρινή Διεύθυνση
 • Πτώση Δέντρων
 • Προαιρετικές Καλύψεις
 • Κάλυψη Σεισμού
 • Υπηρεσία Αποστολής Τεχνικών
 • Κάλυψη Έργων Τέχνης
 • Κάλυψη Κοσμημάτων – Χρημάτων εντός Χρηματοκιβωτίου

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Το εισόδημα μπορεί να διακοπεί απρόσμενα από διάφορες αιτίες. Οι πιο συχνές αιτίες διακοπής του εισοδήματος είναι τα ατυχήματα που συμβαίνουν στην εργασία, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στα σπορ.

Το γραφείο μας προσπαθώντας να προσαρμοστεί στα δικά σας μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες σας, τόσο όσον αφορά ύψος ασφαλιστικής προστασίας όσο και συνδυασμό παροχών σας προτείνει σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος.

Σε ποιους απευθύνεται: Σε όλους και ιδιαίτερα σε αυτούς που κάνουν επικίνδυνο επάγγελμα π.χ. Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Εργάτες, Αυτοκινητιστές κ.α.

Τι καλύπτει: Επιλέγοντας την παροχή αυτή εξασφαλίζεσθε εσείς και ο/η σύζυγός σας με μεγάλα κεφάλαια αποζημιώσεως στις περιπτώσεις:

 • Πρόσκαιρων Σωματικών Βλαβών, όταν το άτομο που υποστεί ατύχημα κριθεί ότι είναι προσωρινά ολικά ή μερικά ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία ή για ενασχόληση και έχει τεθεί υπό ιατρική θεραπεία ή παρακολούθηση ή ευρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.
 • Μόνιμων Σωματικών Βλαβών, όταν το άτομο που υποστεί ατύχημα καταστεί μόνιμα ολικά ή μερικά ανίκανο για να ασκεί το επάγγελμά του για το οποίο έχει την ανάλογη πείρα , εξειδίκευση και μόρφωση.
 • Απώλειας Ζωής από ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων συνεπεία ατυχήματος
 • Προβλέπεται Διπλασιασμός της Αποζημιώσεως:
 • Εάν το ατύχημα συμβεί ενόσω ο ασφαλισμένος βρίσκετε σε δημόσιο κτήριο, ανελκυστήρα, μέσο μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο, τρένο, ταξί ή αεροπλάνο) καθώς και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που τυχόν συμβεί, είτε οδηγώντας ο ίδιος, είτε ως πεζός.
 • Εάν υπάρξει απώλεια εισοδήματος λόγω Πρόσκαιρης Ολικής / Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα.

Ασφάλιση Υγείας

Γιατί να στερείτε από τον εαυτό σας και την οικογένειά σας την πολυτέλεια μιας ολοκληρωμένης κάλυψης υγείας ;

Τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας που σας προτείνουμε. είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να σας παρέχουν την καλύτερη δυνατή προστασία, σε συνδυασμό με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Ασφάλιση Υγείας απευθύνεται σε όσους θέλουν να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες εξασφαλίζοντας, οργανωμένη και συστηματική πρόληψη, κάλυψη των εξόδων που πραγματοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου, παροχές μητρότητας, επείγουσα μεταφορά.

Μέσα από τα ασφαλιστικά προγράμματα που σας προτείνουμε σας παρέχετε δικαίωμα επιλογής για:

 • Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα
 • Το Ποσοστό Κάλυψης
 • Τη Θέση Νοσηλείας (Α΄ μονόκλινο, Β΄ δίκλινο, Γ΄ Τρίκλινο)
 • Και σας καλύπτουμε τα έξοδα ανάλογα με το πακέτο για:
 • Το Νοσοκομείο (έξοδα δωματίου και τροφής)
 • Χειρουργείο και Αναισθησιολόγο
 • Χρεώσεις Εξετάσεων (εργαστηριακών και διαγνωστικών)
 • Θεράποντος Ιατρού
 • Ημερήσια Νοσηλεία (100% 80%)
 • Έξοδα Νοσοκόμας στο Σπίτι
 • Νοσοκομειακό Επίδομα
 • Χειρουργικό Επίδομα
 • Επίδομα Μητρότητας
 • Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια
 • Νοσηλεία Εκτός Ελλάδας
 • 24ώρη Τηλεφωνική Υποστήριξη 365 ημέρες το χρόνο

Ένα πλήρες Σύστημα Υγείας που έχει στόχο να προφυλάσσει την δική σας υγεία και να σας εξασφαλίζει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας σε κάθε επίπεδο.

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Οι καλύψεις  για τα Φωτοβολταϊκά συστήματα περιλαμβάνουν ενδεικτικά κινδύνους όπως:

 • Πυρκαγιά, άμεση πτώση κεραυνού
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλος Βλάβη
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημία πυρκαγιάς/έκρηξης λόγω Βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Ζημία λόγω Βραχυκυκλώματος, (ζημία ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος) υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
 • Κλοπή με διάρρηξη και/ή αναρρίχηση και/ή ληστεία, ζημίες στον εξοπλισμό
 • Απομάκρυνση συντριμμάτων
 • Εξοδα/αμοιβές αρχιτεκτόνων
 • Νόμιμη Αστική Ευθύνη έναντι Γειτόνων ή/και τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς και/ή έκρηξης
 • Επιπλέον, προαιρετικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω καλύψεις:
 • Σεισμός και/ή πυρκαγιά εκ Σεισμού
 • Απώλεια κερδών
 • Πλήρης κάλυψη Μηχανικών Βλαβών και απώλειας κερδών λόγω των Μηχανικών Βλαβών
 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Για Φωτοβολταϊκά αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ  προσφέρεται ασφάλιση σύμφωνα με τις ατομικές σας ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κινδύνου.

Συνταξιοδοτικό

Ζώντας σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας, με την απαισιοδοξία να χαρακτηρίζει διεθνώς την πορεία των συντάξεων των κοινωνικών ταμείων, όλοι μας νοιώθουμε, περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη να προγραμματίσουμε τη σύνταξη μας με σιγουριά και εγγυήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους βρίσκονται σε παραγωγική  ηλικία και επιθυμούν να αποταμιεύουν μέρος από τα διαθέσιμα εισοδήματά τους, έτσι ώστε όταν φτάσουν στην ηλικία της συνταξιοδότησης να μπορέσουν να συμπληρώσουν αποτελεσματικά την σύνταξη της κοινωνικής ασφάλισης.

Τι παρέχει

 • Εγγυημένη απόδοση στο λογαριασμό σας για όλη την διάρκεια του προγράμματος.
 • Ασφαλιστική κάλυψη απαλλαγής καταβολής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια.
 • Πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για την πορεία του λογαριασμού αποταμιεύσεως.
 • Ισόβια μηνιαία σύνταξη στην ηλικία και στο ποσό που εσείς επιλέγετε, εφάπαξ ή και τα δύο.
 • Εγγύηση εξακολουθήσεως πληρωμής της μηνιαίας σύνταξης στον ή στη σύζυγο ή στους δικαιούχους για 5, 10 έτη ή ακόμη και ισοβίως
 • Ευελιξία στην επιλογή του ύψους και της συχνότητας καταβολής αλλά και δυνατότητα έκτακτων καταβολών.
 • Προστασία της αγοραστικής αξίας των χρημάτων σας με την επιλογή της αυτόματης αναπροσαρμογής σύμφωνα με τον πληθωρισμό.
 • Επαγγελματική διαχείριση για αποτελεσματική και ασφαλή αποταμίευση.
 • Δυνατότητα συνδυασμού με παροχές νοσοκομειακής περιθάλψεως, καλύψεις ανικανότητας, απώλειας εισοδήματος κ.ο.κ.
 • Φορολογικά πλεονεκτήματα για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Ιδιώτες

Ξεκινήστε τώρα >>