Προφίλ

 

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών με σκοπό να παρέχει όλο το φάσμα των καλύψεων που χρειάζεται ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας.

Είμαστε στελεχωμένοι με έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες με βαθιά γνώση στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας.

Οι γνώσεις που διαθέτουν τα στελέχη μας και η πλούσια εμπειρία μας από την έναρξη της εταιρίας δημιουργούν την σιγουριά ότι το γραφείο μας είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Ιδιοκτήτης της εταιρίας είναι ο κος Βεληβασάκης Κωνσταντίνος με μακρά εμπειρία στον κλάδο των ασφαλειών και με επαναπιστοποίηση κάθε χρόνο πάνω στον κλάδο των ασφαλειών.

Το οραμα μας είναι να είμαστε σημαντικοί για τους πελάτες μας, χτίζοντας μακροχρόνιες και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις εμπιστοσύνης.

Να αναγνωρίζει ο πελάτης μας στην εταιρία και τα στελέχη της, τους ειδικούς που μπορεί να εμπιστεύεται και να προσδοκά αποτέλεσμα.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Προφίλ

Ξεκινήστε τώρα >>