Πώς αποζημιώνεται μια Χειρουργική Επέμβαση που δεν αναγράφεται μέσα στα συμβόλαια υγείας;

Ορισμένοι πελάτες που διαβάζουν τα ασφαλιστήρια υγείας ρωτούν εάν αποζημιώνονται για χειρουργικές επεμβάσεις που δεν αναγράφονται ρητά στους όρους. 

Σε περίπτωση μιας χειρουργικής επέμβασης από ασθένεια ή ατύχημα, η ανώτατη αμοιβή του Ιατρού Χειρούργου και Αναισθησιολόγου καθορίζεται από το είδος και την βαρύτητα της επέμβασης που πραγματοποιείται. Για τις χειρουργικές επεμβάσεις που δεν αναγράφονται στον «Πίνακα Χειρουργικών Επεμβάσεων» του εκάστου ασφαλιστηρίου υγείας, η αποζημίωση που θα καταβληθεί θα είναι ίση με την αποζημίωση που προβλέπεται για χειρουργική επέμβαση ανάλογης βαρύτητας. 

Δείτε εδώ τι αναγράφει ενδεικτικά η εταιρεία Metlife:

Δείτε εδώ τι αναγράφει ενδεικτικά η εταιρεία Eurolife ERB:

Για παράδειγμα διαφορετική βαρύτητα έχει ενδεικτικά μια επέμβαση Διάνοιξης Τυμπάνου από μια Αμυγδαλεκτομή ή μια Θυρεοειδεκτομή ή μία Αφαίρεση Φαρυγγικού Εκκολπώματος κτλ. Σύμφωνα με την περίπτωση και την βαρύτητα ο ιατρός χειρούργος χαρακτηρίζει την επέμβαση ως Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη, Βαρεία, Εξαιρετικά Βαρεία και Ειδική και σύμφωνα πάντοτε και σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα των εταιρειών. 

Όλα τα συμβόλαια υγείας όλων των εταιρειών επιπλέον των προαναφερθέντων όπως ενδεικτικά ΑΧΑ, Allianz, Εθνική, ERGO, NN, Generali, Interamerican, Groupama, Ατλαντική Ένωση, Interasco, Prime Insurance, Μινέττα κ.α. περιλαμβάνουν Πίνακα Βαρύτητας Χειρουργικών Επεμβάσεων σύμφωνα με τον οποίο προβλέπονται τα ανώτατα όρια αποζημίωσης Χειρούργου και Αναισθησιολόγου ανάλογα την περίπτωση. 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από τον προσωπικό σας διαμεσολαβητή για τα οφέλη ενός ατομικού ή οικογενειακού συμβολαίου υγείας.

πηγη nextdeal.gr

Tags: 

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Πώς αποζημιώνεται μια Χειρουργική Επέμβαση που δεν αναγράφεται μέσα στα συμβόλαια υγείας;

Ξεκινήστε τώρα >>