Διάφορες Ασφαλειες | Ασφαλιστικό Γραφείο Κωνσταντίνου Βεληβασάκη | Ασφάλειες στο Περιστέρι | <p>Το γραφείο μας μπορεί να σας παρέχει και πλήθος άλλων ειδικών ασφαλίσεων.</p>
<p>Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο <a href="mailto:info@asfalistiko-grafeio.gr" rel="nofollow">info@asfalistiko-grafeio.gr</a> και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.</p>

Χρηματικές Απώλειες

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα χρηματικών απωλειών

 1. Bankers Blanket Policy

Είναι επιτακτική ανάγκη για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να διαφυλάξουν την περιουσία τους από εγκληματικές ενέργειες

 2. CyberEdge

Το CyberEdge παρέχει προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. Η διαρροή και η απώλεια δεδομένων μπορεί να έχουν ως συνέπεια οικονομικές απώλειες, καθώς και διακινδύνευση της εταιρικής φήμης της εταιρίας. Στην AIG κατανοούμε πως ένας ηλεκτρονικός ή διαδικτυακός κίνδυνος μπορεί να προκαλέσει μία αλυσιδωτή αντίδραση συνεπειών.

 3.ManagementGuard

Ένα Μοναδικό στην ασφαλιστική αγορά Πολυασφαλιστήριο που προσφέρει προστασία στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους παρέχοντας καλύψεις Ευθύνης Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματικών Απωλειών. Καλύπτει τόσο την επιχείρηση, το νομικό δηλαδή πρόσωπο, όσο και τα φυσικά πρόσωπα.

 4. Ασφάλεια Απαγωγής και Λύτρων

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά βιώνει μία συνεχή αλλαγή σε θέματα ασφάλειας, με τις απαγωγές, την απαίτηση λύτρων και τους εκβιασμούς να κάνουν την εμφάνιση τους ολοένα και πιο συχνά σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

 5. Επαγγελματική Ευθύνη Χρηματοοικονομικών Οργανισμών

Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων παρέχει προστασία από τις οικονομικές συνέπειες και τις νομικές ευθύνες έναντι τρίτων που προκύπτουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή των υπηρεσιών τους.

 6. BusinessGuard

Το BusinessGuard απευθύνεται σε εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά καθώς και σε όλες τις εταιρείες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των €50.000.000.

 7. Electronic Computer Crime

Οι νέες τεχνολογίες που έχουν εισέλθει στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν δώσει δημιουργήσει τις προϋπόθεσης ώστε να διαπραχθούν διαφόρων μορφών ηλεκτρονικά εγκλήματα εις βάρους τους.

 8. VC Protector, StockBrokers Indemnity και School Leader

Εξειδικευμένες ανάγκες συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας / βιομηχανίας

 9. Ασφάλεια Απώλειας Χρημάτων και Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση του οικονομικού εγκλήματος. Περιστατικά όπως ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις έχουν αυξηθεί τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση κοστίζοντας στις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα, το μέγεθος τους ή την οργάνωση τους.

 10. Ευθύνη Εργατικής Πρακτικής

Οι απαιτήσεις που απορρέουν από λανθασμένη εργατική πρακτική έχουν πολλαπλασιαστεί στην Ελλάδα τα πρόσφατα χρόνια. Επίσης, τα ποσά που αιτούνται έχουν αυξηθεί και κανείς πρέπει να συνυπολογίζει και τα σημαντικά νομικά έξοδα που απαιτούνται για μια επιτυχημένη υπεράσπιση, δεδομένης της εξειδίκευσης των νομικών γραφείων.

Καλέστε μας στο 2105740090 ή στειλτε μας email στο info@asfalistiko-grafeio.gr και ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Μήπως Πληρώνετε Υψηλά ασφάλιστρα:

Δηλώστε τώρα έρευνα αγοράς για να σας βρούμε τα καλύτερα πακέτα της αγοράς που αφορούν Χρηματικές Απώλειες

Ξεκινήστε τώρα >>